Over ons

Chris Beyaert

0475 24 76 82

shivacenter.chris@gmail.com

 Spirit Journey to the light

Meditatie -Klankhealing

The Journey Practioner


Sommige zaken komen op ons pad en zijn niet verklaarbaar, althans dat denken wij als we vooral de verbanden niet zien.

Dit komt omdat we vooral oppervlakkig leven 'Ego gericht''  Bekijken we de zaken vanuit een dieper liggend veld dan beginnen bepaalde zaken duideljk te worden.  Persoonljk noem ik dat ''Universele intentie's' die ons duidelijk maken een zuiverder pad te bewandelen.  Met meer diepgang te leven van binnenuit. Het ontdekken van TM meditatie in 2014 was een begin van verdere groei op spiritueel vlak.  In 2017 ontdekte ik ''The Journey'' van Brandon Bays. Dit is een methode waarbij vastliggende ervaringen op celniveau worden aangepakt zodat deze oude herinneringen geen vat meer hebben op onze fysieke en emotionele pijnpunten. In september rond ik mijn opleiding af als Journey practioner.  

Vanuit al deze interesses is ''A spirit journey to the light'' ontstaan die eind september van start gaat in 2 locaties.


 

Vanessa Vandierdonck

0470 77 11 82

 vanessavandierdonck@hotmail.com

Yoga teacher
In 2012 kwam Yoga in mijn leven en laat het me niet meer los. Door een bewogen jeugd had ik heel wat fysieke en emotionele klachten. Ik sta er nog altijd versteld van hoe yoga mijn leven veranderd heeft. Mijn lichaam en geest is weer in balans, ik voel me rustiger en kan veel beter met problemen om. Ik ervaar meer harmonie en sterkte in mijn leven.

Tilly Lemaire

0497 83 93 54

tilly.lemaire@gmail.com

Voetreflexologie - Reiki

Anti-stress massage

Aura, charkra healing-reading

Bach-bloesems advies

Toen ik heel jong was wist ik al dat er veel meer was, iets onverklaarbaars.

Het onverklaarbare….zoveel aanvoelen verder dan het hier en het nu.

Een weten, een zien, een voelen.

Heel mysterieus en tegelijk heel bekent……Het zit in mijn ziel. 

Na een moeilijke periode was zoveel naar de oppervlakte gekomen en daar wou ik wat mee doen. Vanaf 1997 heb ik heel wat workshops, cursussen gevolgd, boeken gelezen en aan mezelf gewerkt.

Dit alles heeft bijgedragen tot inzichten en bevestigingen in wat ik vanbinnen voelde, wat broeide, wat leefde in mij. Stuk voor stuk boeiende en deugddoende lessen, ervaringen, groei en bewustwording.

Ik ontdekte mens en dier te kunnen helpen met mijn handen.

Vandaar ben ik in 2004 gestart met mijn praktijk “ bron van leven”

Ik ben consulent gezonde leefgewoonten ( gezondheidscoach )

Door middel van voetreflexologie, reiki, aura, chakra healing – reading, bach-bloesems, massage, coaching en gesprek help ik mensen hun  weg te vinden, te ondersteunen en zich door inzicht en bewustwording beter te voelen.

Door danscursussen die ik heel wat jaren volgde en wedstrijden danste weet ik dat als je danst er een hormoon vrij komt waardoor je een blij en gelukkig gevoel krijgt. Dansen werkt therapeutisch, het kan je stemming, je energie positief veranderen.

Vandaar mijn workshop” Energie beleven door middel van klank, kleur en bewegen”.

Mijn ervaring als ontwerpster- kleermaakster en de creatieve persoon die ik ben gebruik ik om meditatieve, creatieve, inspirerende, helende en ontspannende workshops te ontwikkelen.

Dit alles en de 20 jaar ervaring draagt bij tot de persoon die ik nu ben.


@ Shiva Center -Chris Beyaert 2019

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren