DNA saskia bosman


Lezing

Saskia Bosman

DNA, Epigenetica en DNA Zelf-Healing


Zaterdag 9 november

19u30

Deelname   € 20



DNA, Epigenetica en DNA Zelf-Healing


Lezing met begeleide meditatie, door Dr. Saskia Bosman, bioloog en bewustzijnstrainer


Wist je dat je bewustzijn en dat van je voorouders een diepgaande invloed heeft op je DNA en op
welke informatie in je DNA tot uitdrukking komt in je lichaam? Wist je dat (chronische) stress,
ontspanning en meditatie heel verschillende sets aan informatie in je DNA aanspreken?
Deze lezing gaat over ons erfelijkheidsmolecuul DNA dat in iedere cel aanwezig is en de enorme
flexibiliteit en veranderlijkheid ervan. Het is onze ‘interne hard disk’ waarop informatie opgeslagen
ligt, die zelfs overschreven kan worden onder bepaalde omstandigheden, waar onze innerlijke
helingsprocessen ook een rol in spelen.
Het epigenetische systeem bestaat uit eiwitten die rond het DNA aanwezig zijn en stukjes informatie
(genen) in het DNA tijdelijk aan of uit kunnen zetten. Het zijn de ‘bibliothecarisjes’ die op instructie
van allerlei lichaamssignalen en ook van ons bewustzijn de ‘boeken’ met genetische informatie
tevoorschijn halen en openen om tot uitdrukking te brengen in het lichaam en andere ‘boeken’
sluiten en opbergen.


Meditatie in de breedste zin van het woord (inclusief ontspannen en aandachtig in de natuur zijn)
heeft een zeer heilzaam effect op je DNA en op hoe dit zich uitdrukt in je lichaam; de epigenetica.
Hierdoor bevordert meditatie je gezondheid, inclusief je weerstand, dus het functioneren van je
immuunsysteem. Meditatie zet ook het ontspanningssysteem in je lichaam aan, waardoor het stress-
systeem tot rust komt.


Wat we gaan doen:
1. Korte beginmeditatie om ons te aarden en een beschermend
energieveld van liefde neer te zetten.
2. Lezing.
3. Gelegenheid voor vragen
4. Een geleide meditatie waarmee we een begin maken met DNA zelf-healing.


Dr. Saskia Bosman uit Nederland is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 45 jaar
in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en
Kosmos. Saskia biedt deze workshop aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring
als medisch bioloog en bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust
verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en
maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie. https://inspiradiance.nl/